Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Bölümler
Tanıtım
Yönetim
Akademik Kadro
İdari Kadro
İletişim
Tanıtım

      TANITIM

Tarihçe

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünün 22.2.2012 tarihli yazısı  Yükseköğretim  Yürütme Kurulu’nun 14.3.2012 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Gaziosmanpaşa Üniversitesine  Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun  (NUBYO) kurulması  uygun görülerek  aşağıda belirtilen bölümlerin  açılmasına karar verilmiştir.

 

--İnsan kaynakları ve Yönetimi Bölümü

--Gıda  Teknolojisi Bölümü

--Restorasyon ve Konservasyon Bölümü

--Bankacılık ve Finansman Bölümü

--Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Bölümü

 

 

-Yüksekokulumuzda eğitim görecek öğrencilerimiz ilerleyen dönemlerde yapılacak ikili ve çok taraflı anlaşmalar sayesinde Erasmus ve Farabi gibi programlar ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki üniversitelerde dönemlik eğitim alma imkanları da sağlanacaktır.

 

-Yüksekokulumuzun çağın gerekliliklerini karşılayan, gerekli tüm donanımların mevcut olacağı yeni eğitim ve hizmet binası binasının temeli atılmış olup 2015-2016 eğitim–öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanmaktadır.

 

 

Vizyon-Misyon

 

-Yüksekokulumuz, küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabetçi uluslararası düzende araştırmacı, yenilikçi, rekabetçi yönü güçlü, hem bilgiye ulaşma hem de eldeki verileri etkin kullanabilme yeterliliğine sahip ulusal ve uluslararası ortamda faaliyet gösterebilecek bilgi, iletişim araçlarını etkili kullanabilme yetisine sahip uzman insan gücünün yetiştirilmesini hedeflenmektedir.

 

-Diğer yandan yüksekokulumuz hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerinin alanlarında sürekli çalışma ve üretme çabası içinde olduğu, şehir-üniversitesi iletişimini en üst seviyeye çıkararak bulunduğu yörenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağladığı, proje ve bilimsel çalışmalarla bilim, sanayi gibi alanlara da katkı sağlama hedefleri barındırmaktadır.